Ang Prairie State Legal Services ay nalulugod na sumali sa Illinois Equal Justice Foundation (IEJF) upang ipahayag ang paglulunsad ng Pagpatalsik Tulong sa Illinois, isang bagong programa sa buong estado na binubuo ng 16 na mga organisasyong hindi kumikita na magbibigay ng libreng serbisyong ligal, mga serbisyo sa pamamagitan at mga referral sa mga mapagkukunan sa pabahay bilang tugon sa krisis sa pagpapaalis.

Lahat ng mga residenteng may mababang kita sa Illinois na nahaharap sa isang isyu sa pabahay ay hinihikayat na makipag-ugnay sa programa. Ang mga tao ay maaaring tumawag sa hotline ng Tulong sa Pagpapatawad sa Illinois sa (855) 631 0811- o bisitahin ang website sa evictionhelpillinois.org. Upang magsimula, kailangan lamang sagutin ng mga tao ang ilang simpleng mga katanungan tungkol sa kanilang isyu sa pabahay. Ang layunin ng Eviction Help Illinois ay upang mapanatili ang mga tao sa kanilang mga tahanan at maiwasan ang foreclosure sa mga pag-upa sa pag-upa.

Ang IEJF ay sinisingil sa pamamahagi ng pondo ng bigyan mula sa Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Tao (IDHS) ng Illinois upang paunlarin ang programang ito sa buong estado. Ang Tulong sa Pagpatalsik sa Illinois ay isa sa maraming mga programa ng pagpopondo ng IDHS bilang bahagi ng isang komprehensibo, buong estado na tugon sa krisis sa pagpapaalis.