Pabahay

ANG LAHAT NG LALAKI AY NAGLILIMBAG NG LIGTAS AT KASUNDUAN NA LUGAR PARA TUMAWAG SA BAHAY

Sa Prairie State Legal Services, tinutulungan namin ang aming mga kliyente na malutas ang mga seryosong isyu sa pabahay, kabilang ang pagpapaalis, hindi ligtas na kondisyon ng pamumuhay, pagtanggi sa mga subsidisadong benepisyo sa pabahay, at hindi wastong pag-shut-off ng mga utility.

 

ANG ATING MGA SERBISYO AY KASAMA ANG TULONG SA:

  • Ang subsidisadong pabahay (pampublikong pabahay, Seksyon 8 at iba pang tulong sa pag-upa) pagpapalayas, pagwawakas ng tulong, pagkalkula ng upa, at mga isyu sa pagpasok
  • Diskriminasyon at tirahan sa kapansanan
  • Pagpapatalsik mula sa mga mobile home park
  • Mga pagpapatalsik ng mga pribadong landlords
  • Proteksyon sa pabahay para sa mga nakatatanda, beterano, taong nabubuhay na may HIV / AIDS
  • Pagtataya, buwis sa pag-aari at iba pang mga isyu sa pagmamay-ari ng bahay
  • Nakatanggap kami ng espesyal na pagpopondo upang magsagawa ng pagpapatupad, pagsubok, at edukasyon ng Makatarungang Pabahay sa maraming mga komunidad sa buong lugar ng aming serbisyo.