chúng tôi phục vụ ai

BỔ SUNG ĐỂ PHỤC VỤ TẤT CẢ CÁC CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ THU NHẬP THẤP, NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA PHỤC VỤ NHU CẦU DUY NHẤT CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG BẤT NGỜ, BAO GỒM:

- Cựu chiến binh, Thành viên Dịch vụ, Người dự bị và Vợ / chồng và Người phụ thuộc của họ.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Mạng lưới Trợ giúp Pháp lý của Lực lượng Vũ trang Illinois.

- Người lớn tuổi (60+)

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Hỗ trợ Pháp lý cho Người lớn tuổi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.

- Người nhiễm HIV / AIDS

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Dự án HIV / AIDS của chúng tôi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.

* Các tiêu chí về khả năng đủ điều kiện về thu nhập và / hoặc tài sản cao hơn có thể áp dụng cho những nhóm dân cư này.