Prairie State Legal Services vui mừng tham gia cùng Illinois Equal Justice Foundation (IEJF) để thông báo về việc ra mắt Trợ giúp trục xuất Illinois, một chương trình toàn tiểu bang mới bao gồm 16 tổ chức phi lợi nhuận sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, dịch vụ hòa giải và giới thiệu đến các nguồn tài nguyên nhà ở để đối phó với cuộc khủng hoảng trục xuất.

Tất cả các cư dân có thu nhập thấp ở Illinois đang đối mặt với vấn đề nhà ở được khuyến khích liên hệ với chương trình. Mọi người có thể gọi cho đường dây nóng Trợ giúp Trục xuất Illinois tại (855) 631-0811 hoặc truy cập trang web tại evictionhelpillinois.org. Để bắt đầu, mọi người chỉ cần trả lời một số câu hỏi đơn giản về vấn đề nhà ở của họ. Mục tiêu của Trợ giúp Trục xuất Illinois là giữ mọi người ở trong nhà của họ và ngăn chặn các vụ tịch thu tài sản cho thuê.

IEJF chịu trách nhiệm phân phối kinh phí tài trợ từ Bộ Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) để phát triển chương trình toàn tiểu bang này. Trợ giúp Trục xuất Illinois là một trong số các chương trình IDHS tài trợ như một phần của phản ứng toàn diện, trên toàn tiểu bang đối với cuộc khủng hoảng trục xuất.