những người ủng hộ chúng tôi

Dịch vụ Pháp lý Tiểu bang Prairie dựa vào sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, tập đoàn và cộng đồng địa phương để hoàn thành sứ mệnh trợ giúp pháp lý dân sự của chúng tôi. Chúng tôi là cảm ơn sâu sắc đến những người sau đây vì những đóng góp của họ.

 2021 Luật sư cho các nhà tài trợ công lý

Siêu anh hùng ($ 5,000)

 

Vô địch ($ 2,500)

 

Người dẫn đầu (1,000 đô la)

 

Bạn bè ($ 500)