tài chính

Dịch vụ pháp lý của bang Prairie được hỗ trợ bởi một nhóm đa dạng gồm các tổ chức, công ty, cá nhân và cơ quan chính phủ, cung cấp nền tảng ổn định cho tổ chức của chúng tôi để tìm kiếm quyền tiếp cận công lý bình đẳng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi. 

Bang Prairie trải qua một cuộc kiểm toán độc lập mở rộng mỗi năm theo các tiêu chuẩn Kiểm toán của Chính phủ Hoa Kỳ theo Thông tư A-133 của Văn phòng Quản lý và Ngân sách và các quy tắc của Công ty Dịch vụ Pháp lý. Prairie State nộp đơn IRS 990 mỗi năm.  Prairie State tự hào đã đạt được xếp hạng 4 sao từ Charity Navigator và Con dấu Bạch kim về Tính minh bạch từ GuideStar.