Sikunye sinika.

Ngo-2021, sizibekele usukelo lokufikelela kwi-100,000 yeedola, kodwa impumelelo yethu ixhomekeke kuwe!

Uvile?

Iinkonzo zoMthetho zeLizwe lase-Prairie ziFumana iSibonelelo se-$10K seMidlalo yeZidubedube kuLuntu.

Uncedo lwasimahla lwezoMthetho eLayibrari

Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wePrairie kunye neThala leeNcwadi likaRhulumente laseRockford bayasebenzisana ukunika iingcebiso zomthetho kubahlali baseRockford.

Sikulungele ukunyuka okugxothwayo

I-Illinois Eviction Moratorium yaphela nge-3 Oct., kwaye sikulungele ukunceda uluntu lwethu. Izibonelelo zisafumaneka.

 

INDLELA YOKUFUMANA UNCEDO

Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wePrairie zibonelela ngoncedo lwasimahla kubantu abarhola umvuzo omncinci ukuya kophakathi.

Izixhobo zokuGxotha nokuBhengeza

Funda ngendlela onokuhlala ngayo ekhayeni lakho. Wazi amalungelo akho asemthethweni kunye ne amanyathelo onokuwathatha xa ujongene nokugxothwa okanye ukuxothwa.

Uncedo lokugxotha uNombolo wase-Illinois

Uncedo lwasimahla lwaBahlali baseIllinois abaJongene nokuGxothwa okunokwenzeka

855-631-0811

 

INGABA ULUNDE NTONI?

Ukuba ucinga ukuba ukulungele ukufumana uncedo lwezomthetho simahla ukuze uphelise isigwebo sakho se-cannabis, cofa u “Funda nzulu” okanye undwendwele i-newleafillinois.org ukuze uqalise namhlanje!

IMISEBENZI YOKUQHAWULA

Joyina iqela lethu kwidabi lokuzisa ubulungisa obulinganayo kubo bonke.

OKO SIKWENZAYO

 

IiNkonzo zoMthetho zikaRhulumente wePrairie zibonelela simahla iinkonzo zomthetho kuba abantu abanemivuzo ephantsi kwaye abo baneminyaka engama-60 nangaphezulu abanobuzaza iingxaki zomthetho waseburhulumenteni kwaye badinga uncedo kwezomthetho ukuzisombulula. Kukho iindawo ezili-11 zeofisi ezikhonza ii-36 kumantla e-Illinois.

UKHUSELEKO

IZINDLU

ZEMPILO

UKUQALA

IZIBONELELO ZEKHARIDI

Ukufikelela ngokulinganayo kwezobulungisa

Yonke imihla, abantu kwilizwe lonke laseIllinois banqatshelwe amalungelo asisiseko abanelungelo kuwo phantsi komthetho kuba bengenakukwazi ukuhlawula igqwetha. Yinjongo yethu ukutshintsha loo nto.

IiNkonzo zoMthetho zikaRhulumente wePrairie zibonelela ngoncedo lwasimahla kwezomthetho kubantu abaludinga kakhulu kwaye banakho ukulufumana kancinci. 

Ukufumaneka koncedo lwezomthetho kunokwenza wonke umahluko kubamelwane bethu abalwa ukuhlala emakhayeni abo, babaleke ubundlobongela basekhaya, bafumane izibonelelo ezikhuselekileyo kumagqala emfazwe okanye abantu abakhubazekileyo, okanye bajongane neminye imiceli mngeni emininzi esemthethweni eya entliziyweni yokhuseleko lwabo nokuba sempilweni. 

Phantse abantu abangama-690,000 kwindawo yethu yenkonzo bahlala kwintlupheko. Baneentsapho, amathemba namaphupha. Ngabamelwane bakho. Bahlala kwindawo ohlala kuzo. Uluntu lwethu luyindawo engcono kuthi sonke xa uncedo lukhona xa ludingeka.