Uncedo lokugxotha uNombolo wase-Illinois

Uncedo lwasimahla lwaBahlali baseIllinois abaJongene nokuGxothwa okunokwenzeka

855-631-0811

 

I-COVID-19 yokuGxothwa kunye nezixhobo zokuBhengeza

Funda ngendlela onokuhlala ngayo ekhayeni lakho. Wazi amalungelo akho asemthethweni kunye ne amanyathelo onokuwathatha xa ujongene nokugxothwa okanye ukuxothwa.

INGABA ULUNDE NTONI?

Ukuba ucinga ukuba ukulungele ukufumana uncedo lwezomthetho simahla ukuze uphelise isigwebo sakho se-cannabis, cofa u “Funda nzulu” okanye undwendwele i-newleafillinois.org ukuze uqalise namhlanje!

INDLELA YOKUFUMANA UNCEDO

Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wePrairie zibonelela ngoncedo lwasimahla kubantu abarhola umvuzo omncinci ukuya kophakathi.

IMISEBENZI YOKUQHAWULA

Joyina iqela lethu kwidabi lokuzisa ubulungisa obulinganayo kubo bonke.

Impendulo ye-COVID-19

Sisawakhuthaza amalungelo akho!

Kwezempilo nakukhuseleko lomntu wonke, zonke iiofisi zikarhulumente wasePrairie zihlala zivaliwe eluntwini. Abasebenzi bethu basebenzela kude ukukunceda. Ukufikelela kwiinkonzo zethu, nxibelelana neofisi yakho yendawo.

OKO SIKWENZAYO

 

IiNkonzo zoMthetho zikaRhulumente wePrairie zibonelela simahla iinkonzo zomthetho kuba abantu abanemivuzo ephantsi kwaye abo baneminyaka engama-60 nangaphezulu abanobuzaza iingxaki zomthetho waseburhulumenteni kwaye badinga uncedo kwezomthetho ukuzisombulula. Kukho iindawo ezili-11 zeofisi ezikhonza ii-36 kumantla e-Illinois.

UKHUSELEKO

IZINDLU

ZEMPILO

UKUQALA

IMPENDULO YEKHARIDI

Ukufikelela ngokulinganayo kwezobulungisa

Yonke imihla, abantu kwilizwe lonke laseIllinois banqatshelwe amalungelo asisiseko abanelungelo kuwo phantsi komthetho kuba bengenakukwazi ukuhlawula igqwetha. Yinjongo yethu ukutshintsha loo nto.

IiNkonzo zoMthetho zikaRhulumente wePrairie zibonelela ngoncedo lwasimahla kwezomthetho kubantu abaludinga kakhulu kwaye banakho ukulufumana kancinci. 

Ukufumaneka koncedo lwezomthetho kunokwenza wonke umahluko kubamelwane bethu abalwa ukuhlala emakhayeni abo, babaleke ubundlobongela basekhaya, bafumane izibonelelo ezikhuselekileyo kumagqala emfazwe okanye abantu abakhubazekileyo, okanye bajongane neminye imiceli mngeni emininzi esemthethweni eya entliziyweni yokhuseleko lwabo nokuba sempilweni. 

Phantse abantu abangama-690,000 kwindawo yethu yenkonzo bahlala kwintlupheko. Baneentsapho, amathemba namaphupha. Ngabamelwane bakho. Bahlala kwindawo ohlala kuzo. Uluntu lwethu luyindawo engcono kuthi sonke xa uncedo lukhona xa ludingeka.