abaxhasi bethu

Iinkonzo zoMthetho zikaRhulumente wePrairie zixhomekeke kwinkxaso yabantu, iziseko, imibutho kunye noluntu lwasekuhlaleni ukufezekisa injongo yethu yoncedo lwezomthetho. Singo ndinombulelo ongazenzisiyo kwaba balandelayo ngeminikelo yabo.

 Amagqwetha ama-2021 abaNikeli bezoBulungisa

Iqhawe ($ 5,000)

 

Iintshatsheli ($ 2,500)

 

INkokeli ($ 1,000)

 

Umhlobo ($ 500)