I-FAQ's

Ngabe iPrairie State iyawaphatha amacala obugebengu?

Cha. IPrairie State ayimele abamangalelwa kunoma yimaphi amacala obugebengu noma omgwaqo. Ngaphezu kwalokho, iPrairie State ayiwaphathi amacala amalungelo okukhipha isisu, amacala okulinganisa ezombusazwe, amacala okhetho lwenkonzo, noma amacala okubulawa komusa

Ngabe iPrairie State iyinhlangano kahulumeni?

Cha. IPrairie State ithola izibonelelo ezithile zikahulumeni ngomsebenzi wayo, kepha iPrairie State yinhlangano ezimele engenzi nzuzo.

Ngabe iPrairie State ikhokhisa imali noma inesilinganiso sokuhambisa?

Cha. IPrairie State ayikhokhisi amakhasimende ngemisebenzi yawo. Ukuze uthole usizo oluvela ePrairie State, noma kunjalo, amaklayenti kumele afaneleke ngokwezimali ukuthola izinsizakalo noma afaneleke ngaphansi kwemigomo yephrojekthi ekhethekile. 

Nginalo yini ilungelo lokuthi ummeli angimele enkantolo?

Kungenzeka uzwile la mazwi kuthelevishini: “Unelungelo lokuthula. Unelungelo lommeli. Uma ungakwazi ukukhokhela ummeli, uzoqokelwa omunye. ” Kodwa-ke, lawo malungelo asebenza kuphela emacaleni obugebengu. E-United States, ngokuvamile alikho ilungelo lokuthi ummeli akhokhelwe nguhulumeni noma yinkantolo ezimweni eziningi zomphakathi.

Ngabe iPrairie State ithatha wonke amacala?

Cha. I-Prairie State inezinsiza ezilinganiselwe. Asinabo abasebenzi abenele noma abameli bokuzithandela ukuthatha wonke amacala noma ukuya enkantolo nawo wonke amaklayenti afanelekile. 

Ngeke siluphike usizo ngokuya ngohlanga, ibala, imvelaphi yobuzwe, ubulili, ukuthanda ezocansi, ubudala, inkolo, ukuzibandakanya kwezepolitiki noma inkolelo, ukukhubazeka noma okunye ukuhlukaniswa okuvikelwe ngumthetho.

Ngubani ofanele ukuthola usizo oluvela esifundazweni sasePrairie?

Buka lethu Izici Zokufaneleka ukuze ufunde kabanzi. 

Ngabe iPrairie State inalo uhlu olulindile losizo lwezomthetho?

Amanye amahhovisi anezinhlu zokulinda zamacala angekho ezimeni ezinjengezehlukaniso noma ukuqothuka. Ngokuvamile, noma kunjalo, amaklayenti asePrairie State adinga usizo ngokushesha, ngakho-ke, uhlu lokulinda alusebenzi kulawa macala. 

Yini engingayenza uma ngingeneme ngesinqumo esenziwe yiPrairie State noma ngezinsizakalo ezihlinzekwa yiPrairie State?

I-PSLS izimisele ukuhlinzeka ngezinsizakalo zomthetho ezisezingeni eliphakeme kumakhasimende, kanye nokuphendula emiphakathini esebenzela iPrairie State kanye nalabo abafaka izicelo zezinsizakalo zePSLS. I-PSLS inenqubo yezikhalazo yamakhasimende nabafakizicelo futhi ihlinzeka ngendlela efanelekile yokuxazulula izingxabano. I-PSLS nayo ihlose ukuhambisana noMthethonqubo Wezinkonzo Zezomthetho 1621. Ukubuka Inqubo Yezikhalazo Yamaklayenti Nabafakizicelo umqulu, chofoza lapha.