I-Illinois State Bar Association (ISBA) ibone i-Rockford Managing Attorney UJesse Hodierne (ngaphansi kweminyaka eyi-10) kanye noMqondisi Omkhulu wangaphambili we-PSLS UMike O'Connor (ngaphezu kweminyaka eyi-10), ngomklomelo walo nyaka ovelele we-Joseph R. Bartylak Memorial Legal Services Award. Lo mklomelo uqanjwe njengesikhumbuzo sommeli wezinsizakalo zezomthetho u-Joseph R. Bartylak ukuze minyaka yonke ahloniphe ukuzibophezela kwakhe okumangalisayo nokuzinikela kwakhe ezinkonzweni zezomthetho zomphakathi kanye nenkonzo yakhe evelele kubantu base-Illinois abasengozini nabahola kancane.

Ngezansi okunye okwashiwo abaqoki babo ngabo:

“UMike ube nesandla esivulekile ngesikhathi sakhe nolwazi lwakhe, ukuqonda nokuhlakanipha. Kungakhathaliseki indima noma ishumi leminyaka, uMike ubelokhu evulekile, enobungane, efuna ukwazi, ezimisele, enozwelo, ethobekile futhi ecabangelayo, ngayo yomibili imizwa yegama. Ngamafuphi, uMike ungumuntu olungile nje—uhlobo esiludinga kakhulu ebhizinisini, kusizo lwezomthetho, nasezindimeni zobuholi kukho kokubili. Ukuzinikela kukaMike okuwumgogodla emsebenzini wansuku zonke wokulwa nokungabi nabulungisa kanye nokugudluza umkhondo wempilo ngendlela eqondile kube umnyombo wempumelelo yakhe njengomqondisi omkhulu.”

“UJesse uletha amandla aphezulu nentshiseko kuwo wonke amacala nendlela yakhe yokutheleleka. Usize inqwaba yabanikazi bezindlu abahola kancane ukuthi bagcine amakhaya abo. Ubelokhu evelele ekusebenzeni namakhasimende nasekuzuzeni ukwethenjwa kwawo—ikhono elizifikela ngokwemvelo kuJesse. Ukwakha lokhu kuthembana kuyisihluthulelo somkhuba ophumelelayo, kodwa kunjalo ikakhulukazi ekusizeni abanikazi bezindlu abadonsa kanzima baqonde futhi bahlele ngezinketho zabo zalezo ezisebenzela kangcono kakhulu kubo. Ngamafuphi, uJesse ungummeli nomholi wosizo lwezomthetho oyisibonelo.”

Halala, Jesse kanye noMike!