Gubha uSuku Lomama wakho ngendlela efanele ngokwabelana ngolwazi olumayelana nezinsizakalo ze-New Leaf Illinois nokuthi singasiza kanjani ukusula amarekhodi afanelekayo e-cannabis. 

INew Leaf Illinois izibophezele ebulungiswa obulinganayo kubo bonke abake baboshwa noma balahlwa yicala lokusebenzisa insangu.

Inqubo yokucisha iyisinyathelo esisodwa sokulungisa umonakalo odalwe impi yezidakamizwa.

Uhlelo lwezomthetho lungasabisa. INew Leaf Illinois ilapha ukukusiza, igxathu ngalinye lendlela. Vakashela NewLeafIllinois.org Noma shayela 855-963-9532 ukuze uqale.

I-New Leaf Illinois iyinethiwekhi yezinhlangano ezingenzi nzuzo ezingama-20, ezixhaswe uhulumeni, ezisebenzela ukuhlinzeka ngezinsizakalo zomthetho zamahhala kubantu abafuna ukususa ukugwetshwa kwensangu kumarekhodi abo.