Umcimbi Wolwazi Wokucishwa Nokuvala, Meyi 24 (Highwood, IL)

Irekhodi lobugebengu akufanele likuchaze. Hlanganyela nathi ULwesibili, Meyi 24, ngo-6:00 PM e-Highwood Public Library, 102 Highwood Avenue, e-Highwood, IL, ukuze ufunde mayelana nenqubo yokucisha nokuvala nokuthi ungaluthola kanjani usizo lwezomthetho.

Abantu abaningi base-Illinois basabhekene nezithiyo zokuqashwa, izindlu, imfundo, nokuqeqeshwa komsebenzi ngenxa yamarekhodi obugebengu aneminyaka yobudala. Ukusula noma ukuvala irekhodi lobugebengu kungakusiza ukuthi uguqule ikhasi elisha futhi uphishekele le migomo yempilo.

Amakhono

Posted on

April 29, 2022