Ukushiya ifa lokugqugquzela ukufinyelela ebulungiswa kubo bonke

U-Joseph (Joe) A. Dailing udlule emhlabeni ekuseni ngovivi lwangomhla ka-9 Juni, eshiya ifa elimangalisayo lokuphromotha ukufinyelela kwezobulungiswa kubo bonke. Wayeneminyaka engu-78.

UJoe wayenguMqondisi Omkhulu ongumsunguli wePrairie State Legal Services, ehlanganisa izinhlelo zosizo lwezomthetho zesifunda esisodwa sesifunda saseMcLean, ePeoria, eWinnebago, eKane, naseLake Counties ukuze bakhe iPrairie State Legal Services. Ukwakhiwa kwasekuqaleni kwandise izinsizakalo ukuze kuhlanganiswe izifunda eziyi-11 futhi kwathuthukisa ukusebenza kahle ngokuhlanganisa imisebenzi yokuphatha ehhovisi elilodwa elimaphakathi.

Ngaphansi kobuholi bukaJoe, iPrairie State yakhula yasebenzela izifunda ezingama-30, yasebenzela amashumi ezinkulungwane zabantu abaswele futhi yabhekana nokungalingani ngendlela izikhungo zikahulumeni eziphatha ngayo abantu abathembele ezinsizeni.

UJoe uhole iPrairie State ekuhlaselweni kuzwelonke kwezimali zosizo lwezomthetho okuholele ekuncishisweni kwezimali zenhlangano ngamaphesenti angama-25 kuya kwangama-30. Ubedume ngokugqugquzela ukuzibandakanya kwabasebenzi ekuthatheni izinqumo mayelana nokuhlelwa kabusha kwenhlangano. Lapho bebona ukudlula kwakhe emhlabeni, izisebenzi eziningi zangaphambili nezamanje ziphawule ngokuthi zifunde kangakanani kuye nokuthi kwakuyilungelo elingakanani ukumsebenzela. Njengoba omunye owayekade eyilungu lezisebenzi manje oseyijaji asitshela: “Wayekholelwa kimina ngaphezu kwalokho engangizikholelwa mina ngokwami.” Njengoba kuphawulwe abanye, uJoe wayehlale ekhuluma ngokucacile futhi enombono oqinile wefemu yethu nendlela yokwenza izinto. UJoe umane wakhuthaza abantu futhi wadala umuzwa womphakathi onakekelayo ngaphakathi kwePrairie State.

UJoe uthathe umhlalaphansi ePrairie State Legal Services ngo-2006, kodwa waqhubeka nomsebenzi wakhe wokumela ukufinyelela ebulungiswa. Ube nguMqondisi Ophethe wokuqala we-Illinois Coalition for Equal Justice, ukufinyelela kunhlangano yezobulungisa eyakhiwe yi-Illinois State Bar Association kanye neChicago Bar Association. Kule ndima uhole imizamo yase-Illinois yokuvula izikhungo zokuzisiza ezisemthethweni ezingama-98 kuso sonke isifunda.

UJoe waqhubeka nomsebenzi wakhe wokuthuthukisa ukufinyelela kwezobulungiswa ezweni lonke nasemhlabeni jikelele. Waya eRepublic of Georgia ukuze asize uMnyango Wezobulungisa wezwe ekwakheni isimiso sosizo lwezomthetho. Uphinde wabonisana kuzwelonke ukuze asize ukuthuthukisa inqwaba yezinye izinhlelo zosizo lwezomthetho. Ngo-2017, uJoe wasungula futhi wasebenzisa uhlelo lokuqeqesha abasebenzi be-PSLS ukuze basize inhlangano yakhe abaholi bakusasa.

UJoe waqashelwa ngo-1992 yi-Winnebago County Bar Foundation nge-Seeley P. Forbes Memorial Award, nayi-Lawyers Trust Fund yase-Illinois, Umklomelo Webhodi Labaqondisi. Ngo-2013 Ikhomishana Yenkantolo Ephakeme Yase-Illinois Yokufinyeleleka Kobulungiswa yaklomelisa u-Joe Indondo Yempilo Yakhe Yempumelelo ngomsebenzi wakhe wokuthuthukisa ukufinyelela kwezobulungiswa. Ngo-2014, uJoe uthole i-Illinois Bar Foundation, Ubuholi kanye Nokuzinikela kuMklomelo Womthetho.

UJoe ubekhuthele emizamweni eminingi yokuthuthukisa umphakathi eDolobheni laseRockford okuhlanganisa ukulondolozwa komlando nokusebenza kuKhomishana Yezindlu Ezinhle kanye nasebhodini lezinhlangano eziningi. Ushicilele izindatshana eziningi ukuze abelane ngobuchule bakhe kanye nemibono yakhe. Ubengumholi wethu esimthandayo, engumuntu ojabulayo nonakekelayo abaningi ababemthanda futhi bemhlonipha, futhi uzokhalelwa abaningi.