UKUPHEPHA

WONKE UMUNTU UFANELE UKUPHILA KUKHULULEKILE NODLAME

E-Prairie State Legal Services, sinika abasindile udlame lwasekhaya ngolwazi kanye nosizo lwezomthetho abaludingayo ukunqanda ukuhlukunyezwa nokuzakhela izimpilo eziphephile, ezizinzile bona kanye nezingane zabo.

Sisiza abantu abadala asebekhulile (60+) nabantu abakhubazekile ukuqeda ukuhlukunyezwa nokuxhashazwa futhi bathole ukuphepha nokunakekelwa abakudingayo.

Sisebenza nabokufika abayizisulu zodlame nokushushumbiswa ukuze sithole ukukhululeka kubantu abafanelekele ukuba semthethweni noma ubuzwe base-US, ngenhloso yokwenza ngcono ukuzinza kwabo kwezomnotho, ukuphepha ngokomzimba, kanye nempilo ephelele. Sigxila emisebenzini yethu kulabo abasindile ekuhlukunyezweni kanye nobugebengu obunodlame.  

 

IZINKONZO ZETHU ZIHLANGANISA:

  • Ama-oda Wokuvikelwa kwabantu ababhekene nodlame lwasekhaya
  • Isehlukaniso, ukugcinwa, noma isondlo sezingane ezimweni ezibandakanya udlame lwasekhaya noma ukubeka izingane engozini
  • Ukuhlukunyezwa kwabantu abadala, kufaka phakathi ukuxhashazwa kwezezimali
  • Eminye imiyalo yenkantolo yokuyeka ukuhlukumeza, ukuhlukumeza, noma ukucathamela
  • Izinkinga zokuthuthela kwelinye izwe ezibhekene nabasindile odlame lwasekhaya nokushushumbiswa
  • Ukunakekelwa kwabancane nabantu abadala ukuqinisekisa ukuphepha nokuzinza

IZINHLOKO EZINYE EZINYE:

Izisulu ze-ILAO zengosi yobugebengu (https://www.illinoislegalaid.org/voc/victims-crime-portal)