ukuzinza

WONKE UMUNTU UFANELE ITHUBA LOKUZINIKELA NGALO NOMNDENI WABO

E-Prairie State Legal Services, sisebenzela ukunika amandla abantu ngokwandisa ukufinyelela kwezemfundo nomsebenzi. Sisiza amaklayenti athuthukise izinga lawo lempilo ngokwanda kokufinyelela ezinhlelweni zokuxhasa imali.

Sisusa izithiyo zokuqashwa kwabantu abanomlando wokuboshwa nokutholwa benecala.

Sisiza abantu abakhubazekile ukuthi bathole ukwesekwa abakudingayo ukuze bafinyelele emandleni abo futhi baphile ngesithunzi.

Sisiza amaklayenti ukuxazulula izingxabano zentela engenayo ne-IRS futhi sisiza amaklayenti abhekene nokuqoqwa kwezikweletu okungafanele.

Sisiza izingane zithole imfundo eziyidingayo ukuze ziphumelele futhi zichume, kufaka phakathi ukusiza izingane ezikhubazekile ukuthi zithole ukwesekwa okudingekayo.

 

IZINKONZO ZETHU ZIHLANGANISA:

  • Ukufuna ukuxoshwa nokuvala amarekhodi obugebengu, ukubuyisa amalayisense okushayela, nokususa ezinye izithiyo emsebenzini, ezemfundo nasezindlini
  • I-SNAP (i-Food Stamp) ne-TANF (ukheshi) ukuphika, ukubala, ukukhokha ngokweqile kanye nokujeziswa
  • Ukwenqatshwa kosizo lwezokwelashwa, ukunqanyulwa, ukuchitha izingqinamba (iMedicaid, iMedicare)
  • Ukuphikwa kwe-SSI kanye nokuPhepha Komphakathi, ukuyeka, ukunqanyulwa, ukukhokhelwa ngokweqile nokulungiswa
  • Imfundo ekhethekile, isiyalo sesikole, nezinkinga zokubhaliswa ezikoleni
  • Uhlelo Lokunakekelwa Komphakathi kanye nezinkinga zoHlelo Lwezinsizakalo Zasekhaya
  • Izingxabano zentela ne-IRS, kufaka phakathi ukukhululeka komlingani ongenacala, ukwebiwa kobunikazi nokuqoqwa