singobani

Mission

Inhloso ye-Prairie State Legal Services ukuqinisekisa ukutholakala okulinganayo kwezobulungiswa nokuphathwa ngokungenzeleli ngaphansi komthetho ngokunikeza izeluleko zezomthetho kanye nokumelwa, ukugqugquzela, imfundo, kanye nokufinyelela okusebenzela ukuvikela izidingo zabantu eziyisisekelo nokuphoqelela noma ukugcina amalungelo.

Umbuso wasePrairie ubheka umphakathi lapho bonke abantu abahola kancane, asebekhulile nabasengozini benokutholakala okulungele kwezinsizakalo zomthetho ukuhlangabezana nezidingo zabo eziyisisekelo nalapho wonke umuntu azi, aqonde futhi angasebenzisa amalungelo akhe futhi aphathwe ngokufanele ekuphishekeleni ubulungiswa.